ประชุม อบรม สัมมนา


โครงการบริการทางวิชาการเพื่อสังคม เรื่องการตรวจหายาสเตียรอยด์ในตำรับยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปักหมุด

วันที่อบรม : 1 ต.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562

 สถานที่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 หมดเขตรับสมัคร : 30 มิ.ย. 2562

 หน่วยกิต : อยู่ระหว่างการขอรับรองหน่วยกิต

  ค่าใช้จ่าย : บาท

  เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน ตลอดจนให้บริการตรวจหาสเตียรอยด์ในตำรับยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างต่อเนื่องทุกปี

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2018-11-15 09:59:58

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

โครงการประชุมเภสัชกรรมทันยุค ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง “เภสัชศาสตร์ทันยุคกับโรคในระบบทางเดินอาหารและการจัดการ”

วันที่อบรม : 3 พ.ค. - 4 พ.ค. 2562

 สถานที่ : ห้องประโชติ เปล่งวิทยา 1 อาคารส่วนปาฐอาศรม ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

 หมดเขตรับสมัคร : 2 พ.ค. 2562

 หน่วยกิต : อยู่ระหว่างการขอรับรองหน่วยกิต

  ค่าใช้จ่าย : 1,500 - 3,000 บาท

  โครงการอบรมเพื่อให้เภสัชกรและผู้สนใจมีความรู้การจัดการโรคที่ทันยุคและเรียนรู้ยาที่ทันสมัยอยู่เสมอ สามารถติดตามข้อมูลความก้าวหน้าของโรคในระบบทางเดินอาหารและการจัดการ แนวทางการรักษาที่เป็นปัจจุบัน เหมาะสำหรับเภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรชุมชน (ร้านยา) เนื่องจากในปัจจุบันมีแนวทางและการใช้ยาใหม่ ๆ อาทิ โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี โรคมะเร็งในตับ มีการทบทวนประโยชน์และความเสี่ยงจากการใช้ยา tranexamic acid ยาลดกรดในกลุ่มยายับยั้งโปรตอนปั๊ม ตลอดจนยาใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคในระบบทางเดินอาหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยให้ได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม

จำนวนรับ ไม่เกิน 200 คน

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2018-12-03 16:31:05

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การจัดการนวัตกรรมด้านสุขภาพ (Management of Health Innovation)

วันที่อบรม : 26 พ.ย. - 30 พ.ย. 2561

 สถานที่ : วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 เป็นห้อง Tipawan 1 ชั้น lobby
วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 เป็นห้อง Topaz Room ชั้น 2
โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

 หมดเขตรับสมัคร : 20 พ.ย. 2561

 หน่วยกิต : 28.5

  ค่าใช้จ่าย : 3,000-6,000 บาท

  เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างเหมาะสม และช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจุบันเกิดได้เกิดนวัตกรรมมากมายในด้านต่างๆที่นํามาใช้กับระบบสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพเภสัชกรรม ทําให้เภสัชกรจําเป็นต้องเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการ “นวัตกรรม” ตลอดจน บทบาทของเภสัชกรในยุคของการสร้างและบริหารจัดการ “นวัตกรรม” ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการ “นวัตกรรม” นี้ สามารถนําไปประยุกต์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการทํางานด้านเภสัชกรรม เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของสังคมได้อย่างทันท้วงที

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2018-11-21 09:33:06

รายละเอียดเพิ่มเติม

[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นทางสุขภาพสำหรับผู้เริ่มต้น (Development of Health Mobile Applications for Beginners) รุ่นที่ 2

วันที่อบรม : 1 ส.ค. - 3 ส.ค. 2561

 สถานที่ : ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 หมดเขตรับสมัคร : 25 ก.ค. 2561

 หน่วยกิต : 12.25

  ค่าใช้จ่าย : 5,500 - 7,000 บาท

  Mobile application คือโปรแกรมประยุกต์ที่ออกแบบรองรับการใช้งานบน Smart device เช่น Smart phone หรือ Tablet เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานด้านต่างๆ รวมถึงทางด้านสาธารณสุข สุขภาพ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2018-03-20 14:44:09

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวหน้า 1 จากทั้งหมด 24 หน้า  « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ... 24 ถัดไป »