ข่าวทั่วไป

วันที่ รายละเอียด

2015-04-06 00:50:46

เภสัชฯ ศิลปากร ชวนสนับสนุนผลิตภัณฑ์งานวิจัยและพัฒนา(R&D)หน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประโชติ เปล่งวิทยา"

หน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประโชติ เปล่งวิทยา" ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์งานวิจัยและพัฒนา(R&D)อาทิเช่น น้ำยาล้างจาน เจลแอลกอฮอล์ ลิปกันแดด ครีมบำรุงผิวจากสารสกัดแตงกวา และเครื่องหอมสมุนไพร พร้อมทั้งรับจัดกระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์ของหน่วยงาน สามารถติดต่อได้ที่ คุณพรนัชชา และ คุณกาญจน์ ทิพย์ขจร เบอร์ติดต่อภายใน #24184 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 081 172 3236 หรือทาง E-Mail : pornnatcha@su.ac.th

2015-04-06 00:51:06

รายการยาประจำบ้าน โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ยาประจำบ้าน” รายการสาระความรู้เรื่องสุขภาพ และ ยารักษาโรค ที่ได้ความรับร่วมมือจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ผลิตและสร้างสรรค์รายการร่วมกับนครปฐมเคเบิ้ลทีวี พร้อมออกอากาศสู่สายตาผู้ชมแล้ววันนี้ทางนครปฐมเคเบิ้ลทีวี NCTV 13 และ ทางสื่อสังคมออนไลน์ของคณะวิชา

2015-06-09 16:32:34

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง นศ.ใหม่ที่ประสงค์จะอยู่หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง นศ.ใหม่ที่ประสงค์จะอยู่หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

2015-06-22 15:13:49

โครงการค่ายหมอยา

ค่ายหมอยา : Pharmacy Camp 2015

- รายละเอียด

- Facebook ประชาสัมพันธ์ https://www.facebook.com/PharmacyCamp2015?fref=ts

2015-06-22 15:14:16

โครงการสัปดาห์เภสัชวิชาการ 2558

สัปดาห์เภสัชวิชาการ : Pharmacy Silpakorn

- เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการถึงผู้อำนวยการโรงเรียน

- รายละเอียดกิจกรรม

- Facebook ประชาสัมพันธ์ https://www.facebook.com/PharmSUOpenhouse?fref=nf

2015-07-08 09:56:03

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ Direct Admissions รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (สำรองที่เรียกมารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 (8.30-12.00น.))

รายละเอียด

2015-07-23 15:27:05

ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบรับตรง (Direct Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียด

2015-08-31 14:36:11

ตัวอย่างข้อสอบวิชาเฉพาะ (PSAT, ความถนัดทางเภสัชศาสตร์) การสอบวิชาเฉพาะ ปีการศึกษา 2559

ตัวอย่างข้อสอบ PSAT

ตัวอย่างข้อสอบความถนัดทางเภสัชศาสตร์

2015-09-02 15:10:52

น้องๆที่มีรายชื่อ ช่วยติดต่อกลับด่วน

น้องๆ ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ติดต่อกลับที่เบอร์ 098 - 9542174, 098 - 9547316, 098 - 9542370 ด่วน
1. น.ส.ณัฐวิภา รัตนพันธ์
2. นายอัครเกรียงไกร มูลดี
3. น.ส.ชฎารัตน์ ป้องจัตุรัส

2015-09-03 15:31:59

น้องๆที่มีรายชื่อ ช่วยติดต่อกลับด่วน (เพิ่มเติม)

ประกาศเพิ่มเติมจ้า
1. น.ส.จิดาภา วงศ์ศิริกุล เลขใบสมัครสอบ 17
2. น.ส.จุฑารัตน์ รัศมีชำ เลขที่ใบสมัคร 619

และของเก่า
1. น.ส.ณัฐวิภา รัตนพันธ์
2. น.ส.ชฎารัตน์ ป้องจัตุรัส

ให้ติดต่อกลับที่เบอร์ 098 - 9542174, 098 - 9547316, 098 - 9542370 ด่วนนะคะ

2015-09-07 14:51:10

ภญ.นริศา รื่นเริงบุญรับรางวัลเภสัชกรดีเด่น ประจำปี 2558

วันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘

เภสัชกรหญิงนริศา รื่นเริงบุญ เข้ารับพระราชทานรางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘พร้อมทุนการศึกษา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วย นศภ.นภนต์  เกษมมงคลชัย รหัส ๐๘๕๖๐๐๗๒ เข้ารับทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ (ทุนต่อเนื่อง)   จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ในมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ที่จัดขึ้น ณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

2015-10-02 09:03:41

เทคโนโลยีกับการดูดซึมยา (ทุนวิจัย สกว.)

เทคโนโลยีกับการดูดซึมยา (ทุนวิจัย สกว.)
https://youtu.be/queC3XY4Qzc

2015-10-02 09:04:11

การพัฒนาเส้นใยนาโนโคไตซานที่บรรจุสารสกัดมังคุดสำหรับ การสมานแผล (ทุนวิจัย คปก.)

การพัฒนาเส้นใยนาโนโคไตซานที่บรรจุสารสกัดมังคุดสำหรับ 
การสมานแผล (ทุนวิจัย คปก.)
https://youtu.be/-y783A8FKCA 

2015-12-09 16:47:50

ขอเลื่อนการประกาศผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ รอบที่ 1 (แบบรายบุคคล)

        ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบรับตรง (Direct Admissions) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 และจะประกาศผลสอบในวันที่  11  ธันวาคม  2558  นั้น

        เนื่องจากคณะฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการประกาศผลคะแนนฯ  จึงขอเลื่อนวันประกาศผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ รอบที่ 1 (แบบรายบุคคล)  ผู้ เข้าสอบทุกท่านสามารถดูคะแนนพร้อมทั้งพิมพ์ใบ รายงานผลคะแนนการสอบได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป  ได้ที่เว็บไซต์  www.pharm.su.ac.th

2016-02-09 16:37:27

ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ.2559

2016-06-01 10:54:17

คณะเภสัชศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

ตั้งแต่บัดนี้ – 13 มิถุนายน 2559 สมัครผ่านทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.graduate.su.ac.th/

2016-06-28 15:59:29

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559
ขอเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
ณ ห้องประโชติ เปล่งวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2016-08-03 17:40:37

ประกาศรับสมัคร การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับตรง Direct Admissions ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบรับตรง (Direct Admissions) รอบที่ 1 โดยมีกำหนดการสมัครสอบรอบที่ 1 ในวันที่ 1 กันยายน - 4 ตุลาคม 2559  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

2016-12-19 16:52:49

เชิญส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรไทย (ฟรี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรนัชชา จันตะนา

หน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประโชติเปล่งวิทยา" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เบอร์โทร : 081 - 1723236

อีเมล์ : jantana_p@su.ac.th

2017-02-06 15:52:01

รับสมัครร้านค้าเข้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

2017-02-14 14:53:39

ผลการคัดเลือกร้านค้าเข้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

2017-09-11 10:00:07

Tha Faculty of Pharmacy,Silpakorn University is seeking to employ a full-time native English Teacher responsible for teaching both undergraduate and Graduate students, providing academic services and undertaking any other related responsibilities.

Tha Faculty of Pharmacy,Silpakorn University is seeking to employ a full-time native English Teacher responsible for teaching both undergraduate and Graduate students, providing academic services and undertaking any other related responsibilities.

2017-11-02 14:58:17

รับสมัครร้านค้าเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ปี 2561

2017-11-13 17:09:00

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

2017-12-08 16:21:25

รายชื่อร้านค้าที่มีสิทธิสอบเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มคณะเภสัชศาสตร์ มศก.ประชุม อบรม สัมมนา

วันที่ รายละเอียด

2017-11-29 12:03:13

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางเภสัชกรรม 4.0 (Strategic Pharmacy Management 4.0)

การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางเภสัชกรรม 4.0 จะศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ประโยชน์แนวคิด ทฤษฎีวิธีการและเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการการวางแผนและการควบคุม รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ ระดับของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร การกำหนดภารกิจขององค์กร ขั้นตอนในการทำแผนกลยุทธ์ ทางเลือกขององค์กรการบริหารและการประเมินกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

2017-11-17 12:55:44

โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง "เภสัชกรกับสังคมผู้สูงอายุ"

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 ได้ที่
https://goo.gl/forms/1xcZ3p24eJKgCw1I2

อัตราค่าลงทะเบียน
ก่อน 15 ธันวาคม 2560          งานประชุมวิชาการ 1,800 บาท
หลัง 15 ธันวาคม 2560          งานประชุมวิชาการ 2,000 บาท
ก่อน/หลัง 15 ธันวาคม 2560     งานคืนสู่เหย้า 700 บาท

*สำหรับผู้ติดตาม :
เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีไม่เสียค่าธรรมเนียม
อายุ 6 - 18 ปี อัตราค่าธรรมเนียม 200 บาท

ชำระเงินได้ที่
บัญชี ชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ธนาคารทหารไทย เลขที่ 352-2-70108-9

2017-11-13 10:52:32

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง “New Drugs and Novel Concepts” ครั้งที่ 23/2561

การติดตามความก้าวหน้าและข้อมูลข่าวสารด้านโรคและแนวทางการรักษาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานของเภสัชกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งมีการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นที่เภสัชกรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาและแนวความคิดใหม่ในการรักษาโรคหรือความผิดปกติต่างๆ และมีความสามารถในการประเมินยาใหม่ในด้านคุณสมบัติทางเภสัชวิทยา พิษวิทยา ปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์ ข้อดีและข้อเสีย รวมทั้งการนำมาใช้ทางคลินิก โดยเปรียบเทียบกับยาเดิมที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้การใช้ยาสมเหตุสมผลและเกิดประโยชน์สูงสุด

2017-11-14 15:01:18

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และการจัดการฐานข้อมูลยาและสุขภาพด้วยไมโครซอฟต์ แอคเซส

เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้และความเข้าใจทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติการเกี่ยวกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยจะเริ่มตั้งพื้นฐานของระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้และการออกแบบฐานข้อมูลด้วยแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การใช้เครื่องมือไมโครซอฟต์ แอคเซส สำหรับสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับยาและสุขภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้รับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ด้านยาและสุขภาพ รวมทั้งในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะนำมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

2017-11-14 15:01:18

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการข้อมูลสุขภาพและรายงานเชิงวิเคราะห์แบบโต้ตอบด้วย MS EXCEL

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขในเรื่องการจัดการข้อมูลสุขภาพ และการสร้างรายงานผลเชิงวิเคราะห์แบบโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ โดยใช้โปรแกรม MS EXCEL เป็นเครื่องมือช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่เลือกใช้ MS EXCELสมัครงาน จัดซื้อ จัดจ้าง

วันที่ รายละเอียด

2015-05-19 15:38:48

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์

ด้วยคณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

2015-07-02 11:07:36

รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ประสงค์จะสรรหาบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

2015-08-04 09:24:19

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์

2015-08-04 09:25:50

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดและล้างเครื่องแก้ว

2015-08-07 16:13:09

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติ

2015-08-19 14:01:00

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

2015-08-26 13:39:21

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

2015-08-26 13:43:51

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2015-08-28 13:34:13

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

2015-09-08 14:12:52

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดและล้างเครื่องแก้ว

2015-09-08 14:14:34

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2015-09-10 11:44:53

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

2015-09-17 10:47:20

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์

2015-09-17 10:48:41

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

2015-09-22 14:04:29

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาลและแผน

2015-10-05 15:02:43

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2015-10-12 10:45:56

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดและล้างเครื่องแก้ว

2015-10-12 10:49:28

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2015-10-22 16:38:49

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2015-10-22 16:39:46

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดและล้างเครื่องแก้ว

2015-10-30 09:55:49

ประกาศสอบราคาคุรุภัณฑ์ เครื่องบันทึกภาพพร้อมเก็บข้อมูลบนแผ่นวิเคราะห์

ประกาศสอบราคาคุรุภัณฑ์ เครื่องบันทึกภาพพร้อมเก็บข้อมูลบนแผ่นวิเคราะห์

2015-11-18 16:17:18

ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบการละลายของยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2015-11-19 09:34:09

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา)ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดและล้างเครื่องแก้ว

2015-11-27 14:21:15

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดและล้างเครื่องแก้ว

2015-12-08 16:40:37

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดและล้างเครื่องแก้ว

2016-03-10 12:30:05

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2559
สอบถามรายละเอียดโทร 0 3424 4462
เอกสารรายละเอียดการสมัคร

2016-05-02 15:28:06

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

2016-05-23 11:56:23

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์

2016-06-03 16:26:01

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

2016-06-17 15:29:31

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

2016-06-29 10:24:39

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (สัมภาษณ์)

2016-07-05 11:54:28

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

2016-07-07 10:46:24

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์

2016-07-21 16:18:01

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์

2016-07-29 10:24:25

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์

2016-08-08 11:27:30

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

2016-08-08 11:28:36

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

2016-08-08 11:34:33

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

2016-08-08 11:35:32

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

2016-09-05 14:56:48

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์

2016-09-08 10:24:42

ประกาศสอบราคาคุรุภัณฑ์ เครื่องโพลาริมิเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 8 - 19 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00น.

ที่งานพัสดุ กองคลัง ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ หรืองานบริหารการเงินและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

2016-09-13 10:45:35

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง

2016-09-13 15:48:35

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาล

2016-09-13 15:50:13

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

2016-09-16 15:11:46

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2016-09-26 17:26:21

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องโพลาริมิเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 26 กันยายน 2559 จนถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00น.

ที่งานพัสดุ กองคลัง ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ หรืองานบริหารการเงินและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

2016-09-29 16:36:26

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์(เครื่องวัดการซึมผ่านผิวหนัง)

2016-10-26 14:46:45

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

สังกัด  ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์

รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2559

2016-10-26 14:47:51

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

สังกัด  ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน

รับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

2016-11-07 15:26:18

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลดำรง ตำแหน่งผู้จัดการหน่วย เครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"

2016-11-08 16:29:19

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักการเงินและบัญขี

2016-11-10 14:06:15

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ในส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร

2016-11-15 10:25:40

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสังเคราะห์ตัวอย่างด้วยระบบไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง

2016-12-07 11:23:37

สอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์(เครื่องสังเคราะห์ตัวอย่างด้วยไมโครเวฟ)

ด้วยทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิททยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อ เครื่องสังเคราะห์ตัวอย่างด้วยระบบไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตามรายละเอียดดังนี้  รายละเอียด

2016-12-16 15:38:11

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
--------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัคร จำนวน 2 อัตรา (อัตราเลขที่ 1-3-08-575 และ 1-3-08-576)
สังกัด ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครตั้งบัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครที่สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันและเวลาราชการ
โทร. 0 3425 5800 หรือ 0 3421 8770

2017-01-17 15:35:23

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์
-------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัครจำนวน 1 อัตรา (อัตราเลขที่ 1-3-08-1)
สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ

2017-01-26 12:50:20

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

สอบสัมภาษณ์วันที่ 27 มกราคม 2560

ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 31 มกราคม 2560

2017-02-06 15:52:01

รับสมัครร้านค้าเข้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

2017-02-20 14:49:27

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

2017-02-28 12:27:59

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานจัดการการศึกษา

2017-02-28 12:28:26

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

2017-03-03 12:16:26

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

2017-03-03 12:18:05

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม

2017-03-14 11:02:08

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

2017-03-16 16:14:18

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

2017-03-23 14:09:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (สอบสัมภาษณ์)

2017-03-24 10:52:19

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

2017-03-29 14:35:34

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

2017-04-12 14:01:44

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

2017-05-08 11:50:58

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

2017-08-09 15:06:26

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่ง คนสวน

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่ง คนสวน

2017-09-05 09:56:22

รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ

รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ

2017-09-05 09:56:48

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้าง เหมา) ตำแหน่ง คนสวน

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้าง เหมา) ตำแหน่ง คนสวน

2017-09-11 09:58:19

Tha Faculty of Pharmacy,Silpakorn University is seeking to employ a full-time native English Teacher responsible for teaching both undergraduate and Graduate students, providing academic services and undertaking any other related responsibilities.

Tha Faculty of Pharmacy,Silpakorn University is seeking to employ a full-time native English Teacher responsible for teaching both undergraduate and Graduate students, providing academic services and undertaking any other related responsibilities.

2017-09-18 15:54:46

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน

2017-09-18 15:55:45

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ

2017-09-26 11:47:07

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติเป็นลูกจ้างชั่วคราว(โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ

2017-09-26 11:47:56

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติเป็นลูกจ้างชั่วคราว(โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่ง คนสวน

2017-10-02 11:19:31

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องถ่ายภาพเจลและเมมเบรนจากตัวอย่างที่ใช้เทคนิค Chemiluminescence พร้อมชุดอุปกรณ์

2017-10-02 11:20:50

ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพเจลและเมมเบรนจากตัวอย่างที่ใช้เทคนิค Chemiluminescence พร้อมชุดอุปกรณ์

2017-10-25 10:43:10

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพเจลและเมมเบรนจากตัวอย่างที่ใช้เทคนิค Chemiluminescence Gel-Documentation พร้อมชุดอุปกรณ์การอ่าน

2017-11-02 14:58:17

รับสมัครร้านค้าเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ปี 2561

2017-11-13 17:09:00

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

2017-11-28 12:21:47

แผนจัดซื้อเครื่อง อ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลต

2017-11-28 12:22:49

แผนจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์สมบัติเชิงความร้อนของยาและเภสัชภัณฑ์

2017-11-28 12:25:40

แผนจัดซื้อ เครื่องวัดค่าการดูดกลืน (UV-Visible)

2017-11-30 12:09:11

แผนการจัดซื้อ ตู้ทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ตู้

2017-12-04 10:12:13

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท

2017-12-04 10:12:43

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง

2017-12-08 16:21:25

รายชื่อร้านค้าที่มีสิทธิสอบเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มคณะเภสัชศาสตร์ มศก.คนเก่งเภสัช ศิลปากร

วันที่ รายละเอียด

2017-03-03 12:56:21

นักศึกษาปริญญาเอกได้รับรางวัลและทำชื่อเสียงให้กับคณะเภสัชศาสตร์ โดยได้รับรางวัล Silver medal award

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.30 น. ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ไตรสิกขา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ได้แสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูให้กับ นายกริชอมร จิตรรังสี นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ ซึ่ง ได้รับรางวัลและทำชื่อเสียงให้กับคณะเภสัชศาสตร์ โดยได้รับรางวัล Silver medal award จากการนำเสนอ oral presentation ในหัวข้อ Determination of trans-resveratrol in peanut using Poroshell HPLC column and microwave-assisted extraction จากงานประชุมนานาชาติ The 2nd international conference on herbal and traditional medicine 2017  ที่โรงแรมเอเชีย ระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2560 ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวมีภญ.ผศ.ดร.ร.ต.อ.(หญิง) มาลัย สถิรพันธุ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ ภญ.ผศ.ดร.อมรรัตน์ ไชยเดชกำจร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม