ประชุม อบรม สัมมนา


โครงการบริการวิชาการ

ข่าวทั้งหมด 5 ข่าว : 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ถัดไป>>


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางเภสัชกรรม 4.0 (Strategic Pharmacy Management 4.0)

วันที่อบรม : 18 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2560

 สถานที่ : ห้อง Basil ชั้น 3 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ นนทบุรี

 หมดเขตรับสมัคร : 12 ธ.ค. 2560

 หน่วยกิต :

  ค่าใช้จ่าย : 3,000-6,000 บาท

  การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางเภสัชกรรม 4.0 จะศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ประโยชน์แนวคิด ทฤษฎีวิธีการและเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการการวางแผนและการควบคุม รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ ระดับของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร การกำหนดภารกิจขององค์กร ขั้นตอนในการทำแผนกลยุทธ์ ทางเลือกขององค์กรการบริหารและการประเมินกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2017-11-29 12:03:13

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง "เภสัชกรกับสังคมผู้สูงอายุ"

วันที่อบรม : 27 ม.ค. - 28 ม.ค. 2561

 สถานที่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

 หมดเขตรับสมัคร : 27 ม.ค. 2561

 หน่วยกิต :

  ค่าใช้จ่าย : 200-2000 บาท

  ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 ได้ที่
https://goo.gl/forms/1xcZ3p24eJKgCw1I2

อัตราค่าลงทะเบียน
ก่อน 15 ธันวาคม 2560          งานประชุมวิชาการ 1,800 บาท
หลัง 15 ธันวาคม 2560          งานประชุมวิชาการ 2,000 บาท
ก่อน/หลัง 15 ธันวาคม 2560     งานคืนสู่เหย้า 700 บาท

*สำหรับผู้ติดตาม :
เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีไม่เสียค่าธรรมเนียม
อายุ 6 - 18 ปี อัตราค่าธรรมเนียม 200 บาท

ชำระเงินได้ที่
บัญชี ชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ธนาคารทหารไทย เลขที่ 352-2-70108-9

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2017-11-17 12:55:44

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวทั้งหมด 5 ข่าว : 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ถัดไป>>

ข่าวทั้งหมด 5 ข่าว : 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ถัดไป>>ข่าวทั้งหมด 5 ข่าว : 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ถัดไป>>