English


NEWS AND ACTIVITIES


READ ALL NEWS...


Conferences and Events


READ ALL NEWS...
5Activity Photos

Faculty of Pharmacy, Silpakorn University

การสร้างสรรค์ประสบการณ์ให้แก่ผู้รับบริการเฉพาะรายและนวัตกรรมบริการด้านสุขภาพ

Image

การสร้างสรรค์ประสบการณ์ให้แก่ผู้รับบริการเฉพาะรายและนวัตกรรมบริการด้านสุขภาพ

Image

5th International Confernece and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2022

Image

เภสัชกร ดร.ชัยวัฒน์ คณิตวรานันท์ (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2)ได้รับรางวัล Prime Minister Award: Innovation for Crisis

Image

โครงการ "SU Pharm Share": แบ่งปันน้ำใจ ผ่านโควิดไปด้วยกัน

Image

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

Image

มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเจลแอลกอฮอล์ 70% และสเปรย์แอลกอฮอล์ 72% ให้แก่

Image

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ("ไทยเบฟ") มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 1,000 ลิตร

Image

แสดงความยินดีคณาจารย์ได้รับให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

Image

ครบรอบ 36 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Image

ครบรอบ 36 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Image

ครบรอบ 36 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Image

ครบรอบ 36 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Image

วันงดสูบบุหรี่โลก

Image

มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรค(แอลกอฮอล์ 72%) แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ

ImageSEE ALL PHOTOS...images/msg_ico_n.png
images/msg_ico.png