English


NEWS AND ACTIVITIES


READ ALL NEWS...


Conferences and Events


READ ALL NEWS...
3Activity Photos

Faculty of Pharmacy, Silpakorn University

5th International Confernece and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2022

Image

เภสัชกร ดร.ชัยวัฒน์ คณิตวรานันท์ (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2)ได้รับรางวัล Prime Minister Award: Innovation for Crisis

Image

โครงการ "SU Pharm Share": แบ่งปันน้ำใจ ผ่านโควิดไปด้วยกัน

Image

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

Image

มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเจลแอลกอฮอล์ 70% และสเปรย์แอลกอฮอล์ 72% ให้แก่

Image

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ("ไทยเบฟ") มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 1,000 ลิตร

Image

แสดงความยินดีคณาจารย์ได้รับให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

Image

ครบรอบ 36 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Image

ครบรอบ 36 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Image

ครบรอบ 36 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Image

ครบรอบ 36 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Image

วันงดสูบบุหรี่โลก

Image

มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรค(แอลกอฮอล์ 72%) แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ

Image

มอบเจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ 72% ห้แก่ รพ.สนาม มศก. เพชรบุรี

Image

มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (แอลกอฮอล์ 72%)แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ImageSEE ALL PHOTOS...images/msg_ico_n.png
images/msg_ico.png