อบรมวันที่
12 - 14  กรกฎาคม  2560
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : สัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำดีเอ็นเอบาร์โค้ดของพืชสมุนไพรและการประยุกต์ใช้"
วันที่อบรม : 12 - 14  กรกฎาคม  2560
สถานที่อบรม : ห้องชมนภา ชั้น 2 โรงแรมเอส ดี อเวนิว กทม. และ ห้อง 6208 ชั้น 3 อาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ มศก.
หน่วยกิต : 10
ปิดการรับสมัครวันที่ : 20  พฤษภาคม  2560
หมายเหตุ* : สำหรับท่านที่สมัครเข้าร่วมโครงการเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทั้งสองเรื่องแล้ว หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ กรุณาแจ้งให้ทางผู้จัดทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนจัดงาน เพื่อการบริหารจัดการและการเปิดโอกาสให้กับท่านอื่นที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ทาง http://ccpe.pharmacycouncil.org
ทั้งนี้ทางสถาบันหลักจะดำเนินการ upload ข้อมูลหน่วยกิตของผู้เข้าร่วมประชุมภายใน 25 วันหลังจากการจัดประชุม
โดยท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ไม่เกิน 30 วันหลังจากประชุม
หากเกินกำหนดทางสถาบันหลักจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.