ข่าวทั่วไปคณะเภสัชศาสตร์


ขอเลื่อนการประกาศผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ รอบที่ 1 (แบบรายบุคคล)

9 ธ.ค. 2558

        ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบรับตรง (Direct Admissions) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 และจะประกาศผลสอบในวันที่  11  ธันวาคม  2558  นั้น

        เนื่องจากคณะฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการประกาศผลคะแนนฯ  จึงขอเลื่อนวันประกาศผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ รอบที่ 1 (แบบรายบุคคล)  ผู้ เข้าสอบทุกท่านสามารถดูคะแนนพร้อมทั้งพิมพ์ใบ รายงานผลคะแนนการสอบได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป  ได้ที่เว็บไซต์  www.pharm.su.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

การพัฒนาเส้นใยนาโนโคไตซานที่บรรจุสารสกัดมังคุดสำหรับ การสมานแผล (ทุนวิจัย คปก.)

2 ต.ค. 2558

การพัฒนาเส้นใยนาโนโคไตซานที่บรรจุสารสกัดมังคุดสำหรับ 
การสมานแผล (ทุนวิจัย คปก.)
https://youtu.be/-y783A8FKCA 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เทคโนโลยีกับการดูดซึมยา (ทุนวิจัย สกว.)

2 ต.ค. 2558

เทคโนโลยีกับการดูดซึมยา (ทุนวิจัย สกว.)
https://youtu.be/queC3XY4Qzc

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภญ.นริศา รื่นเริงบุญรับรางวัลเภสัชกรดีเด่น ประจำปี 2558

7 ก.ย. 2558

วันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘

เภสัชกรหญิงนริศา รื่นเริงบุญ เข้ารับพระราชทานรางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘พร้อมทุนการศึกษา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วย นศภ.นภนต์  เกษมมงคลชัย รหัส ๐๘๕๖๐๐๗๒ เข้ารับทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ (ทุนต่อเนื่อง)   จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ในมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ที่จัดขึ้น ณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้องๆที่มีรายชื่อ ช่วยติดต่อกลับด่วน (เพิ่มเติม)

3 ก.ย. 2558

ประกาศเพิ่มเติมจ้า
1. น.ส.จิดาภา วงศ์ศิริกุล เลขใบสมัครสอบ 17
2. น.ส.จุฑารัตน์ รัศมีชำ เลขที่ใบสมัคร 619

และของเก่า
1. น.ส.ณัฐวิภา รัตนพันธ์
2. น.ส.ชฎารัตน์ ป้องจัตุรัส

ให้ติดต่อกลับที่เบอร์ 098 - 9542174, 098 - 9547316, 098 - 9542370 ด่วนนะคะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้องๆที่มีรายชื่อ ช่วยติดต่อกลับด่วน

2 ก.ย. 2558

น้องๆ ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ติดต่อกลับที่เบอร์ 098 - 9542174, 098 - 9547316, 098 - 9542370 ด่วน
1. น.ส.ณัฐวิภา รัตนพันธ์
2. นายอัครเกรียงไกร มูลดี
3. น.ส.ชฎารัตน์ ป้องจัตุรัส

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวอย่างข้อสอบวิชาเฉพาะ (PSAT, ความถนัดทางเภสัชศาสตร์) การสอบวิชาเฉพาะ ปีการศึกษา 2559

31 ส.ค. 2558

ตัวอย่างข้อสอบ PSAT

ตัวอย่างข้อสอบความถนัดทางเภสัชศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบรับตรง (Direct Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559

23 ก.ค. 2558

รายละเอียด

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ Direct Admissions รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (สำรองที่เรียกมารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 (8.30-12.00น.))

8 ก.ค. 2558

รายละเอียด

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการสัปดาห์เภสัชวิชาการ 2558

22 มิ.ย. 2558

สัปดาห์เภสัชวิชาการ : Pharmacy Silpakorn

- เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการถึงผู้อำนวยการโรงเรียน

- รายละเอียดกิจกรรม

- Facebook ประชาสัมพันธ์ https://www.facebook.com/PharmSUOpenhouse?fref=nf

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวหน้า 4 จากทั้งหมด 5 หน้า  1 2 3 4 5