ข่าวทั่วไปคณะเภสัชศาสตร์


รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

13 พ.ย. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครร้านค้าเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ปี 2561

2 พ.ย. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

Tha Faculty of Pharmacy,Silpakorn University is seeking to employ a full-time native English Teacher responsible for teaching both undergraduate and Graduate students, providing academic services and undertaking any other related responsibilities.

11 ก.ย. 2560

Tha Faculty of Pharmacy,Silpakorn University is seeking to employ a full-time native English Teacher responsible for teaching both undergraduate and Graduate students, providing academic services and undertaking any other related responsibilities.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลการคัดเลือกร้านค้าเข้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

14 ก.พ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครร้านค้าเข้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

6 ก.พ. 2560

ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

เชิญส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรไทย (ฟรี)

19 ธ.ค. 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรนัชชา จันตะนา

หน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประโชติเปล่งวิทยา" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เบอร์โทร : 081 - 1723236

อีเมล์ : jantana_p@su.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับตรง Direct Admissions ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)

3 ส.ค. 2559

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบรับตรง (Direct Admissions) รอบที่ 1 โดยมีกำหนดการสมัครสอบรอบที่ 1 ในวันที่ 1 กันยายน - 4 ตุลาคม 2559  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559

28 มิ.ย. 2559

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559
ขอเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
ณ ห้องประโชติ เปล่งวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะเภสัชศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

1 มิ.ย. 2559

ตั้งแต่บัดนี้ – 13 มิถุนายน 2559 สมัครผ่านทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.graduate.su.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ.2559

9 ก.พ. 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวหน้า 3 จากทั้งหมด 5 หน้า  1 2 3 4 5