ข่าวทั่วไปคณะเภสัชศาสตร์


ภญ.ผศ.ดร.วันดี ญาณไพศาล ได้รับรางวัล โปสเตอร์ดีเด่น จากการนำเสนอผลงานวิจัย

23 ก.ค. 2561

ภญ.ผศ.ดร.วันดี ญาณไพศาล (อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเวท) ได้รับรางวัล "โปสเตอร์ดีเด่น"
จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "ยาพอกสมุนไพรสูตรลุงวินัยต่อการลดอาการปวดเข่า: ความปลอดภัยและผลเบื้องต้นและโรคสะเก็ดเงิน: องค์ความรู้ในตำราการแพทย์แผนไทยดั้งเดิม"  ในงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 2561 ณ อิมแพ๊ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายศรุต พึ่งพระ นักศึกษาเภสัชศาสตร์รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าเป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง Development and evaluation of Ipomoea pes-caprea extract-loaded patches for infected wound

18 ก.ค. 2561

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นายศรุต พึ่งพระ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6  รหัส  08560146 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าเป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง Development and evaluation of Ipomoea pes-caprea extract-loaded patches for infected wound  ในงานประชุมระดับชาติ ISPE Thailand 15th Aniversary Annual Meeting 2018  ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561  งานดังกล่าวเป็นจุลนิพนธ์ของนักศึกษาที่มี  ศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต และ ดร.ประสพชัย ทองไหลรวม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และมีนักศึกษาผู้ร่วมวิจัยคือ นศภ.ศรัณยา อังกุรรัต รหัส 08560145 นศภ.ศิรินทร์ทิพย์  จันทอง รหัส 08560148 และ นศภ.ศุภวิชญ์ เหลืองอ่อน รหัส 08560156  
ในงานประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า 100 ชิ้น โดยนักศึกษาได้รับรางวัลเป็นตั๋วเครื่องบินและที่พักสำหรับการเดินทางไปเพื่อเสนอผลงานเรื่องดังกล่าวในระดับนานาชาติ ที่ประเทศสิงคโปร์ต่อไป

ติดตามรายละเอียดข่าว เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Faculty-of-Pharmacy-200230380044847/

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ Rx.SU Summer Program 2018

13 ก.ค. 2561

ภก.รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ภญ.ผศ.ดร.ณัฏฐิญา ค้าผล ตลอดจนบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ 30 นักศึกษาเภสัชศาสตร์นานาชาติจากประเทศ
- อินโดนีเชีย
- ลาว
- เวียดนาม

ในการเข้าร่วมโครงการ Rx.SU Summer Program 2018 เพื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและระบบสุขภาพในประเทศไทย พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก  อาจารย์ แอนโทนี อาทิตย์ ผลพิทักษ์ รับหน้าที่เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมสนุกและเรียนรู้ บริเวณคณะเภสัชศาสตร์ ในเบื้องต้น ก่อนจะดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามกำหนดการต่อไป ระหว่างวันที่ 8 -18 กรกฎาคม 2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

13 ก.ค. 2561

บันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ในการพัฒนาการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และการวิจัย ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2561
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการร่วมมือ ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครปฐม

6 ก.ค. 2561

การลงนามบันทึกข้อตกลงฯ โดยท่าน คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ภก.รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์) พร้อมคณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้การต้อนรับ คุณอารีญา หงษ์ดำเนิน จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองงูเหลือม คุณศิริพร สืบเสาะ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงตารส คุณพรทิพย์ ปิยะรัตนวัฒน์ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามจันทร์ คุณศิวัช ปิยะรัตนวัฒน์ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะกู คุณวรภรณ์ ปานม่วง จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนนขาด คุณขนิษฐา ตั้งกิตติวัฒน์ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพรงมะเดื่อ คุณบุญยดา โรจน์เอกจิตต์ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสร้าง คุณสุทัตตา ช้างเทศ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามความเผือก คุณยุทธนา ศรีพิบูลบรรเจิด จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อพลับ และ คุณวงเดือน เฮ็งนิรันดร์ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระกระเทียม ในการลงนาม MOU ข้อตกลงที่จะร่วมมือระหว่างสถาบันทั้งสองฝ่าย พร้อมพูดคุย ปรึกษา และหารือในรายละเอียดความร่วมมือ ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องมนตรี พจนกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร และโรงพยาบาลนครปฐม

6 ก.ค. 2561

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 นพ.วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐมพร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลนครปฐม เข้าร่วมลงนาม กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติงาน และการวิจัยในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายละเอียดเพิ่มเติม

การลงนาม MOU ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Saveetha Dental College, Saveetha University, ประเทศอินเดีย

6 ก.ค. 2561

การลงนาม MOU ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Saveetha Dental College, Saveetha University, ประเทศอินเดีย ที่มีวัตถุประสงค์ให้เกิดร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยระหว่างสถาบันทั้งสอง คณะฯได้เชิญ Dr. Arif M.M (Dentist) และ Dr. Rao Sandeep K. (Dentist) นักศึกษาบัณฑิตศึกษา Saveetha Dental College, Saveetha University เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อปฏิบัติงานด้านวิจัย โดยมีภญ.ศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต และ ภก.ดร. ประสพชัย ทองไหลรวม เป็นอาจาย์ที่ปรึกษา ณ คณะเภสัชศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการควบคุมและประเมินคุณภาพฯ  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายละเอียดเพิ่มเติม

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มศก. และคณะ เข้าร่วมงาน US-THAI Consortium 2018 ณ University of Kentucky

6 ก.ค. 2561

ท่านคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภก.รศ.ดร. ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ พร้อมด้วย ภก.อ.ดร. ปุรินทร์ เจิญสุขใส (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพ)เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยจากประเทศไทย และ คณะเภสัชศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่อยู่ในความร่วมมือกันจากทั้งสองประเทศ ในงาน US-THAI Consortium 2018 ณ University of Kentucky ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2561จากนั้นได้เดินทางต่อเพื่อไปลงนาม MOU ตลอดจนดูงานวิชาการ วิจัย และการเรียนการสอน กับ College of Pharmacy, University of Arkansas for Medical Sciences (UAMS) ซึ่งการประชุมวิชาการและการลงนาม MOU ทำให้เกิดความร่วมมือกันเพื่อการส่งนักศึกษา อาจารย์ แลกเปลี่ยนในการฝึกงาน การเรียนการสอน ตลอดจนการวิจัยต่อไป ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

TBPS introduces “Issue in Progress” to speed up publishing.

6 ก.ค. 2561

Starting from volume 13, number 2 (July-December 2018), articles which are accepted for publication in Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences (TBPS) and proofs have been prepared and approved by the author and Editors will be published online in an “Issue in Progress” as early as possible without the need to wait until an entire issue is complete. The articles in an “Issue in Progress” are also assigned a page range as well as volume and issue number, and are therefore final and fully citable.With this new way of publishing, we hope that your valuable works will be available online more quickly and citations will also come faster.

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายชื่อร้านค้าที่มีสิทธิสอบเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มคณะเภสัชศาสตร์ มศก.

8 ธ.ค. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวหน้า 2 จากทั้งหมด 5 หน้า  1 2 3 4 5