ประชุม อบรม สัมมนา


โครงการอบรมกระบวนการเรียนการสอนสำหรับยุคศตวรรษที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2559 เรื่อง หลักการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่อบรม : 21 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 2559

 สถานที่ : ห้องไตรสิกขา

 หมดเขตรับสมัคร : จนครบจำนวน

 หน่วยกิต : ไม่ได้รับหน่วยกิต

  ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าใช้จ่าย

  ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมกระบวนการเรียนการสอนสำหรับยุคศตวรรษที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2559
เรื่อง "หลักการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ"
วิทยากรโดย อาจารย์ นายแพทย์ วีระเทพ ฉัตรธนโชติกุล

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2016-06-13 16:20:04

รายละเอียดเพิ่มเติม

[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 11/2559 เรื่อง “New Drugs and Novel Concepts”

วันที่อบรม : 13 มิ.ย. - 17 มิ.ย. 2559

 สถานที่ : ห้อง Convention Hall C ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

 หมดเขตรับสมัคร : 15 พ.ค. 2559

 หน่วยกิต : 26.125

  ค่าใช้จ่าย : 3,000 - 6,500 บาท

  การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหวางสํานักบริหาร การสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะเภสัชศาสตร:ของ มหาวิทยาลัย 4 แห่งของรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการ จัดทําหลักสูตรร่วมระดับปริญญาโททางเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก โดยเป็นการศึกษาที่มีการบริหาร จัดการในระบบชุดวิชา (Module System) ให้สอดคล้องกับการบูรณาการ

ดาวน์โหลดเอกสาร
DM guideline Thai Lecture Pharmacist
New Phosphate Binders (อ.ดาราพร)

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2016-06-21 12:37:34

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวหน้า 35 จากทั้งหมด 37 หน้า  « ย้อนกลับ 1 ... 31 32 33 34 35 36 37 ถัดไป »