ประชุม อบรม สัมมนา


โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด Certified Short Course Training Program in Pharmaceutical Care (Therapeutic drug monitoring)

วันที่อบรม : 5 ต.ค. 2563 - 29 ม.ค. 2564

 สถานที่ : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 หมดเขตรับสมัคร : 18 ก.ย. 2563

 หน่วยกิต : 30

  ค่าใช้จ่าย : 30,000 บาท

  การบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเภสัชกรที่มีโดยตรงต่อผู้ป่วยใน การดูแลรักษาด้านยา ทั้งนี้การดูแลผู้ป่วยให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยต้องอาศัยองค์ความรู้ในหลายๆ ด้าน โดยองค์ความรู้ด้านเภสัชจลนศาสตร์จะเป็นความรู้ที่ใช้เพื่อกําหนดขนาดยาที่เหมาะสมและให้ได้ผลการรักษาที่มี ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วย ในปัจจุบันทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนในหลายๆแห่ง มีศักยภาพในการตรวจติดตาม ระดับยาในเลือดได้หลายชนิด ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรควรจะมีความรู้และความเข้าใจในการปรับขนาด ยาต่างๆ ในแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะสําหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ โรคลมชัก โรคหัวใจ ผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยรับยากดภูมิคุ้มกัน ยา ต้านมะเร็ง เป็นต้น

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2020-07-23 13:50:43

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด Certified Short Course Training Program in Pharmaceutical Care (Therapeutic drug monitoring)

วันที่อบรม : 1 ก.พ. - 2 มิ.ย. 2564

 สถานที่ : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 หมดเขตรับสมัคร : 15 ม.ค. 2564

 หน่วยกิต : 30

  ค่าใช้จ่าย : 30,000 บาท

  การบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเภสัชกรที่มีโดยตรงต่อผู้ป่วยใน การดูแลรักษาด้านยา ทั้งนี้การดูแลผู้ป่วยให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยต้องอาศัยองค์ความรู้ในหลายๆ ด้าน โดยองค์ความรู้ด้านเภสัชจลนศาสตร์จะเป็นความรู้ที่ใช้เพื่อกําหนดขนาดยาที่เหมาะสมและให้ได้ผลการรักษาที่มี ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วย ในปัจจุบันทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนในหลายๆแห่ง มีศักยภาพในการตรวจติดตาม ระดับยาในเลือดได้หลายชนิด ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรควรจะมีความรู้และความเข้าใจในการปรับขนาด ยาต่างๆ ในแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะสําหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ โรคลมชัก โรคหัวใจ ผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยรับยากดภูมิคุ้มกัน ยา ต้านมะเร็ง เป็นต้น

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2020-07-23 13:52:18

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายร้านยาเขต ๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง "การคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง"

วันที่อบรม : 27 ก.ค. - 27 ก.ค. 2559

 สถานที่ : ห้องจำลอง สุวคนธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

 หมดเขตรับสมัคร : 21 ก.ค. 2559

 หน่วยกิต : 4.5

  ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าใช้จ่าย

  ในการคัดกรองโรคเรื้อรังให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง ต้องอาศัยองค์ความรู้ของเภสัชกรชุมชนที่มีองค์ความรู้เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้น ความเข้มแข็งของเครือข่่ายร้านยาในเขต5 จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องสนับสนุนให้เกิดขึ้นโดยพัฒนาทั้งความรู้ทางวิชาการ ความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างร้านยา

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2016-09-08 10:46:33

รายละเอียดเพิ่มเติม

[ หมดเขตรับสมัคร ]   เที่ยงวันทัน "ธรรม" กับหมอยา ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รุ่นที่ 4

วันที่อบรม : 13 ก.ค. - 13 ก.ค. 2559

 สถานที่ : ห้องไภสัชสรรพศิลป์ ชั้น 1 อาคารสำนักงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม

 หมดเขตรับสมัคร : 11 ก.ค. 2559

 หน่วยกิต : ไม่ได้รับหน่วยกิต

  ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าใช้จ่าย

  บรรยายธรรมะเรื่อง "ทำงานด้วยธรรม" โดย หลวงปู่แปลง สุนทโร วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2016-09-08 10:46:33

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวหน้า 30 จากทั้งหมด 35 หน้า  « ย้อนกลับ 1 ... 27 28 29 30 31 32 33 ... 35 ถัดไป »