ประชุม อบรม สัมมนา


โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด Certified Short Course Training Program in Pharmaceutical Care (Therapeutic drug monitoring)

วันที่อบรม : 5 ต.ค. 2563 - 29 ม.ค. 2564

 สถานที่ : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 หมดเขตรับสมัคร : 18 ก.ย. 2563

 หน่วยกิต : 30

  ค่าใช้จ่าย : 30,000 บาท

  การบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเภสัชกรที่มีโดยตรงต่อผู้ป่วยใน การดูแลรักษาด้านยา ทั้งนี้การดูแลผู้ป่วยให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยต้องอาศัยองค์ความรู้ในหลายๆ ด้าน โดยองค์ความรู้ด้านเภสัชจลนศาสตร์จะเป็นความรู้ที่ใช้เพื่อกําหนดขนาดยาที่เหมาะสมและให้ได้ผลการรักษาที่มี ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วย ในปัจจุบันทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนในหลายๆแห่ง มีศักยภาพในการตรวจติดตาม ระดับยาในเลือดได้หลายชนิด ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรควรจะมีความรู้และความเข้าใจในการปรับขนาด ยาต่างๆ ในแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะสําหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ โรคลมชัก โรคหัวใจ ผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยรับยากดภูมิคุ้มกัน ยา ต้านมะเร็ง เป็นต้น

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2020-07-23 13:50:43

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด Certified Short Course Training Program in Pharmaceutical Care (Therapeutic drug monitoring)

วันที่อบรม : 1 ก.พ. - 2 มิ.ย. 2564

 สถานที่ : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 หมดเขตรับสมัคร : 15 ม.ค. 2564

 หน่วยกิต : 30

  ค่าใช้จ่าย : 30,000 บาท

  การบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเภสัชกรที่มีโดยตรงต่อผู้ป่วยใน การดูแลรักษาด้านยา ทั้งนี้การดูแลผู้ป่วยให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยต้องอาศัยองค์ความรู้ในหลายๆ ด้าน โดยองค์ความรู้ด้านเภสัชจลนศาสตร์จะเป็นความรู้ที่ใช้เพื่อกําหนดขนาดยาที่เหมาะสมและให้ได้ผลการรักษาที่มี ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วย ในปัจจุบันทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนในหลายๆแห่ง มีศักยภาพในการตรวจติดตาม ระดับยาในเลือดได้หลายชนิด ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรควรจะมีความรู้และความเข้าใจในการปรับขนาด ยาต่างๆ ในแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะสําหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ โรคลมชัก โรคหัวใจ ผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยรับยากดภูมิคุ้มกัน ยา ต้านมะเร็ง เป็นต้น

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2020-07-23 13:52:18

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “วิศวเภสัชกรรมและนาโนเทคโนโลยี” (Pharmaceutical Engineering and Nanotechnology)

วันที่อบรม : 25 ก.พ. - 25 ก.พ. 2560

 สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 5 องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพฯ

 หมดเขตรับสมัคร : 13 ก.พ. 2560

 หน่วยกิต : 6

  ค่าใช้จ่าย : 0-1,500 บาท

  การพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีดังกลาวมาประยุกตใช้ในทางเภสัชกรรม รวมไปถึงทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้แล้วยังได้เพิ่มเติมในส่วนความรู้ทางด้านวิศวเภสัชกรรม ที่เป็นวิทยาการที่มีการผสมผสานองค์ความรู้จากการวิจัยระหว่างศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมและเภสัชกรรมเข้าไปด้วย ตั้งแต่ในเรื่องการออกแบบการทดลอง การใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองเหตุการณ์ ระบบระบายอากาศ HVAC ในโรงงาน รวมถึงการใช้ process analytical technology (PAT)

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2017-01-10 14:21:54

รายละเอียดเพิ่มเติม

[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการเที่ยงวันทัน “ธรรม” กับหมอยา ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2

วันที่อบรม : 9 ม.ค. - 9 ม.ค. 2560

 สถานที่ : ห้องไภสัชสรรพศิลป์ ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

 หมดเขตรับสมัคร : 9 ม.ค. 2560

 หน่วยกิต : อยู่ระหว่างการขอรับหน่วยกิต

  ค่าใช้จ่าย : 0 บาท

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายธรรมะ ในโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม เที่ยงวันทัน “ธรรม” กับหมอยา ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2
ท่านที่สนใจแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่นางสาวกัลยา อรวิเชียร ทางอีเมล์ ornwichian_k@su.ac.th หรือ โทร. 034253840-4 ต่อ 24175 มือถือ: 08-9918-3921 หรือ 0-3424-4463

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2016-12-27 16:01:15

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวหน้า 26 จากทั้งหมด 35 หน้า  « ย้อนกลับ 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 ... 35 ถัดไป »